Projektuppföljning

 
 

 

 

 

Projektuppföljning
 

 

 

    

 Hela leaderområdet

 

 

Dnr 1 Förstudie Turismsamverkan  (pdf, 382 kB)

 

Dnr 2 Förstudie nationella och transnationella samarbeten  (pdf, 362 kB)

 

Dnr 12 Samverkan för hållbar bygdeutveckling  (pdf, 524 kB)

 

Dnr 30 Turismsamverkan  (pdf, 437 kB)

 

Dnr 31 Ungdomsparaply  (pdf, 380 kB)

 

Dnr 32 Förstudie logi  (pdf, 317 kB)

 

Dnr 51 Hand i hand över havet, del II  (pdf, 438 kB)

 

Dnr 58 Älvlandskapet Nedre Dalälven - Biosfäransökan  (pdf, 413 kB)

 

Dnr 69 Lokala utvecklingsplaner  (pdf, 163 kB)

 

Dnr 72 Fisketurism Nedre Dalälven  (pdf, 467 kB)

 

Dnr 82 Skörd från älvängar, etapp 1  (pdf, 443 kB)

 

Dnr 90 Kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven  (pdf, 574 kB)

 

Dnr 91 Attraktiv logi  (pdf, 414 kB)

 

Dnr 105 Pollineringssamarbete lantbruk - biodling del 1  (pdf, 504 kB)

 

Dnr 115 Hävd av Nedre Dalälvens älvängar  (pdf, 503 kB)

 

Dnr 116 Pollineringssamarbete lantbruk - biodling del 2  (pdf, 459 kB)

 

Dnr 131 Leaderleder  (pdf, 394 kB)

 

Dnr 132 Erfarenhetsutbyte mellan LAG  (pdf, 382 kB)

 

 

2-4 kommuner
 

Dnr 83 Lustfylld mat (pdf, 345 kB)

 

Dnr 99 Matturism i Uppland  (pdf, 383 kB)

 

Dnr 137 Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark  (pdf, 539 kB)

 

 

 

  Säters kommun
 

Dnr 36 Lokal biogassamverkan i Säterbygden  (pdf, 375 kB)

 

Dnr 47 Landsbygdsutveckling Stora Skedvi 2010  (pdf, 511 kB)

 

Dnr 62 Dala FolkArt  (pdf, 395 kB)

 

Dnr 79 Säter - en levande stad. Förstudie (pdf, 405 kB)

 

Dnr 80 Ljustern - en tillgång  (pdf, 267 kB)

 

Dnr 104 Säter - en levande stad  (pdf, 477 kB)

 

Dnr 123 Nybergets Fiber  (pdf, 471 kB)

 

Dnr 126 Fiber till hemmet  (pdf, 193 kB)

 

Dnr 139 Sveriges Toscana i Gamla Fabriken  (pdf, 472 kB)

 

 

 

  Hedemora kommun
 

Dnr 41 Förstudie för utveckling av Stjärnsund  (pdf, 458 kB)

 

Dnr 57 Förstudie ädelfiskepassage Ålängsån  (pdf, 395 kB)

 

Dnr 60 Landsbygdsutveckling i Garpenberg  (pdf, 389 kB)

 

Dnr 64 Långshyttan - ett återbruk  (pdf, 386 kB)

 

Dnr 84 Vikmanshyttan  (pdf, 318 kB)

 

Dnr 86 Bagarstuga skurbrygga Långshyttan  (pdf, 358 kB)

 

Dnr 101 En dag för företaget i Stjärnsund  (pdf, 178 kB)

 

Dnr 106 Svinö Fiber  (pdf, 119 kB)

 

Dnr 117 Matsesgården  (pdf, 454 kB)

 

Dnr 120 Stjärnsund - centrum för permakulturlärande  (pdf, 766 kB)

 

Dnr 134 Utveckling av Hovrans våtmarksområde  (pdf, 685 kB)

 

Dnr 140 Fokus Integration  (pdf, 357 kB)

 

 

 

  Avesta kommun
 

Dnr 11 Skate och inspiration  (pdf, 276 kB)

 

Dnr 56 Dalarnas folkmusik - en del av världsmusiken  (pdf, 331 kB)

 

Dnr 71 Multifunktionshall Sjövik - förstudie  (pdf, 394 kB)

 

Dnr 73 Besöksmål Åsgarn - förstudie  (pdf, 332 kB)

 

Dnr 113 Besöksmål Åsgarn 2012-2013  (pdf, 583 kB)

 

Dnr 133 Förstudie Fiber i By  (pdf, 375 kB)

 

 

 

  Sala kommun
 

Dnr 3 Hållbara bygder - vår framtid  (pdf, 315 kB)

 

Dnr 23 Musikteaterverkstan MTV  (pdf, 371 kB)

 

Dnr 25 KLUNK  (pdf, 391 kB)

 

Dnr 40 Livet på landet i Möklinta  (pdf, 446 kB)

 

Dnr 43 Bo i Svartådalen  (pdf, 514 kB)

 

Dnr 44 Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE  (pdf, 440 kB)

 

Dnr 49 Förstudie: Kreativa lantbrukare  (pdf, 340 kB)

 

Dnr 54 Ungdomsutveckling i Jugansbo  (pdf, 364 kB)

 

Dnr 114 Byfiber Ranstaby  (pdf, 380 kB)

 

Dnr 130 Projektering av fiberbredband till Vrenninge byar  (pdf, 558 kB)

 

Dnr 135 Förgasning i Svartådalen  (pdf, 472 kB)

 

Dnr 138 Förstudie "Bygdens Hus"  (pdf, 394 kB)

 

 

 

  Heby kommun
 

Dnr 21 Förstudie Besök Östervåla - attraktionernas ort  (pdf, 351 kB)

 

Dnr 39 Enåkersbygdens framtid och utveckling  (pdf, 425 kB)

 

Dnr 46 Förstudie Norabygden  (pdf, 570 kB)

 

Dnr 81 Julmyra Horse Center - framtidens hästhållning  (pdf, 300 kB)

 

Dnr 87 Växtkraft Östervåla  (pdf, 487 kB)

 

Dnr 88 Försörjningsmöjligheter i ett biosfärområde  (pdf, 459 kB)

 

Dnr 97 Föreningskraft  (pdf, 347 kB)

 

Dnr 102 Östervåla Saints på Skogsvallen  (pdf, 421 kB)

 

Dnr 128 Sjögränden - Vansjöbygdens energi, näring och natur (SVENN)  (pdf, 491 kB)

 

 

 

  Tierps kommun
 

Dnr 4 Förstudie Vendelbygden  (pdf, 338 kB)

 

Dnr 34 Strömsberg kan  (pdf, 466 kB)

 

Dnr 37 Marknadsföring av Vendelbygden  (pdf, 328 kB)

 

Dnr 53 Förstudie om ökad tillgänglighet till Vendelsjön  (pdf, 404 kB)

 

Dnr 59 Fyra bruk - bussturism  (pdf, 367 kB)

 

Dnr 61 Strömsberg kan mer (pdf, 469 kB)

 

Dnr 96 Förstudie och projektering av marklägenheter för 60+ i Månkarbo  (pdf, 317 kB)

 

Dnr 103 Korthålsbana för ungdom och nybörjare  (pdf, 403 kB)

 

Dnr 110 Strömsbergs bruk kan ännu mer  (pdf, 475 kB)

 

Dnr 141 Vändpunkten  (pdf, 476 kB)

 

 

 

  Älvkarleby kommun
 

Dnr 16 Förstudie Laxön  (pdf, 462 kB)

 

Dnr 48 Flottningsbåt i trä  (pdf, 322 kB)

 

Dnr 74 Förstudie - Marma Vision  (pdf, 240 kB)

 

Dnr 109 Säg Ja lite oftare!  (pdf, 519 kB)

 

Dnr 121 Efterfrågestyrt  (pdf, 526 kB)

 

Dnr 136 Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby  (pdf, 507 kB)

 

 

 

  Gävle kommun
 

Dnr 14 Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva  (pdf, 576 kB)

 

Dnr 111 Utveckling i Hedesunda  (pdf, 354 kB)

 

 

 

  Sandvikens kommun
 

Dnr 45 Gysinge - upplevelser i bruksmiljö (del 1)  (pdf, 529 kB)

 

Dnr 95 Matning av örnar i Färnebofjärdens nationalpark  (pdf, 248 kB)

 

Dnr 124 Gysinge - upplevelser i bruksmiljö, del 2  (pdf, 498 kB)

 

 

Uppdaterad KA 2015-09-14

 
Leader Nedre Dalälven, 810 21 Gysinge Tfn: 0291-211 80 Fax: 0291-211 81 E-post: info@nedredalalven.se