Stöd för dig som driver projekt i Leader


Som stöd för dig som driver leaderprojekt finns en projekthandbok. Den är en sammanfattning av den information du behöver. Du hittar handboken till höger.
Mer detaljerad information om de olika delarna finns i föreskrifter, anvisningar m.m. De bestämmelser som gäller för Leader hittar du under styrande dokument till vänster. Du kan också kontakta ditt leaderkontor för att få veta mer.
 

Hur ska du redovisa ditt leaderprojekt?


I projekthandboken hittar du information om hur du redovisar och söker utbetalning av projektstöd. Här finns exempel på de blanketter du ska använda och anvisningar för hur du fyller i dem. Blanketter hittar du till höger.
 

Läs mer i projekthandboken om hur du

• kan få stöd utbetalt i förväg
• ansöker om utbetalning
• redovisar ditt projekt med lägesrapporter och slutrapporter
• redovisar projektets kostnader.

 
    
Informationsdokument
 
 
Projekthandbok SJV  (pdf, 457 kB)
Projekthandbok SJV PP-presentation  (ppt, 17 MB)
 
Projektägarutbildning   (ppt, 870 kB)

Lägesrapporter och slutrapport

Anvisningar för lägesrapport  (pdf, 135 kB)
Blankett för slutrapport  (pdf, 77 kB)
Blankett för slutrapport  (Word, 624 kB)
Anvisningar för slutrapport  (pdf, 669 kB)
Blankett för godkännande av publicering av personuppgifter (pdf, 13 kB)
Blankett för godkännande av publicering av personuppgifter (Word, 43 kB)

Ansökan om förskott

Ansökan om förskott  (pdf, 245 kB)
Ansökan om förskott  (Word, 41 kB)

Ansökan om utbetalning

Projektstöd - ansökan om utbetalning  (pdf, 532 kB)
Projektstöd - ansökan om utbetalning  (Word, 116 kB)
Jordbruksverkets anvisningar för ansökan om utbetalning av projektstöd  (pdf, 740 kB)
 
Kostnadssammanställning  (Excel, 249 kB)
 
Intyg om betalning av fakturor  (pdf, 263 kB)
Intyg om betalning av fakturor  (Word, 32 kB)

Anmälan/ändring av kontonummer

Blankett för anmälan eller ändring av kontonummer (pdf, 26 kB)

Beräkning av timlön

Blankett för beräkning av timlön  (pdf, 365 kB)

Projektdagbok

Projektdagbok per person - ideell tid enligt schablon (pdf, 366 kB)
Projektdagbok per person - ideell tid enligt schablon  (Word, 248 kB)
 
Projektdagbok per aktivitet - ideell tid enligt schablon (pdf, 124 kB)
Projektdagbok per aktivitet - ideell tid enligt schablon  (Word, 244 kB)
 
 
 
Projektdagbok i andra fall än ideell tid enligt schablon  (pdf, 321 kB)
Projektdagbok i andra fall än ideell tid enligt schablon  (Word, 234 kB)

Begagnad utrustning

Intyg om begagnad utrustning (pdf, 273 kB)
Intyg om begagnad utrustning (Word, 30 kB)

Köp av byggnad

Intyg vid köp av byggnad (pdf, 87 kB)
Intyg vid köp av byggnad (Word, 30 kB)

Körjournal

Körjournal (pdf, 116 kB)
Körjournal  (Word, 202 kB)

Lista över offentliga finansiärer

Offentliga medfinansiärer (länk till Jordbruksverkets hemsida)

Loggor

Logga Leader Nedre Dalälven, låg upplösning (jpg, 26 kB)
Logga Leader Nedre Dalälven, hög upplösning  (jpg, 621 kB)
 

Länk till blanketter på Jordbruksverkets hemsida

 

2013-06-17, BG

 

 
 
Leader Nedre Dalälven, 810 21 Gysinge Tfn: 0291-211 80 Fax: 0291-211 81 E-post: info@nedredalalven.se