Beviljade projekt till och med 2013-09-20

 

Projekt som omfattar hela leaderområdet
Projekt med verksamhet i 2-3 kommuner
Lokala projekt i Säters kommun
Lokala projekt i Hedemora kommun
Lokala projekt i Avesta kommun
Lokala projekt i Sala kommun
Lokala projekt i Heby kommun
Lokala projekt i Tierps kommun
Lokala projekt i Älvkarleby kommun
Lokala projekt i Gävle kommun
Lokala projekt i Sandvikens kommun
Visa lista över alla projekt
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt som fått bifall av LAG till och med 2013-09-20

 

 

Projekt som omfattar hela leaderområdet:
1  Förstudie turismsamverkan
2  Förstudie nationella och transnationella samarbeten
12  Samverkan för hållbar bygdeutveckling
30  Turismsamverkan
31  Ungdomsparaply Leader Nedre Dalälven
32  Förstudie logi
51  Hand i Hand över Havet, del II
58  Älvlandskapet Nedre Dalälven - biosfäransökan
69  Lokala utvecklingsplaner (f.d. "Utvecklingsplaner för Norra Uppland")
72  Fisketurism Nedre Dalälven
82  Skörd från älvängar - etapp 1
90  Kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven
91  Attraktiv Logi
105  Pollineringssamarbete lantbruk - biodling, del 1
115  Hävd av Nedre Dalälvens älvängar - ekonomiska och ekologiska möjligheter
116  Pollineringssamarbete lantbruk - biodling, del 2
131  Leaderleder
132  Erfarenhetsutbyte mellan LAG

 

 

Projekt med verksamhet i 2-3 kommuner:
83  Lustfylld mat
99  Matturism i Uppland
137  Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark

 

 

Lokala projekt i Säters kommun:
36  Lokal biogassamverkan i Säterbygden
47  Landsbygdsutveckling Stora Skedvi 2010
62  Förstudie Dala Folk Art
79  Säter - en levande stad. Förstudie
80  Ljustern - en tillgång
104  Säter - en levande stad
123  Nybergets Fiber
126  Fiber till hemmet
139  Sveriges Toscana i Gamla Fabriken

 

 

Lokala projekt i Hedemora kommun:
41  Förstudie för utveckling av Stjärnsund
57  Förstudie ädelfiskepassage i Ålängsån vid Ängelsfors
60  Landsbygdsutveckling Garpenberg
64  Långshyttan – ett återbruk
84  Vikmanshyttan
86  Bagarstuga och skurbrygga i Långshyttan
101  En dag för företaget i Stjärnsund
106  Svinö Fiber
117  Matsesgården
120  Stjärnsund - centrum för permakulturlärande
134  Utveckling av Hovrans våtmarksområde
140  Fokus Integration

 

 

 

 

Lokala projekt i Avesta kommun:
11  Skate och inspiration
56  Dalarnas folkmusik - en del av världsmusiken
71  Multifunktionshall Sjövik - förstudie
73  Besöksmål Åsgarn - förstudie
113  Besöksmål Åsgarn 2012-2013
133  Förstudie Fiber i By

 

 

Lokala projekt i Sala kommun:
3  Hållbara bygder – vår framtid
23  Musikteaterverkstan MTV
25  KLUNK (Visit Svartådalen och kluster för Natur- och Kulturturism)
40  Livet på landet i Möklinta
43  Bo i Svartådalen, BiS
44  Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE
49  Förstudie: Kreativa lantbrukare - se möjligheterna med alla dessa hästar!
54  Ungdomsutveckling i Jugansbo
114  Byfiber Ranstaby
130  Projektering av fiberbredband till Vrenninge byar
135  Förgasning i Svartådalen
138  Förstudie "Bygdens Hus"

 

 

Lokala projekt i Heby kommun:
21  Förstudie Besök Östervåla - attraktionernas ort
39  Enåkersbygdens framtid och utveckling
46  Förstudie Norabygden
81  Julmyra Horse Center -framtidens hästhållning
87  Växtkraft Östervåla
88  Samverkan för att öka försörjningsmöjligheter i ett biosfärområde
97  Föreningskraft
102  Östervåla Saints på Skogsvallen
128  Sjögränden - Vansjöbygdens energi, näring och natur (SVENN)

 

 

Lokala projekt i Tierps kommun:
4  Förstudie Vendelbygden
34  Strömsberg kan
37  Marknadsföring av Vendelbygden
53  Förstudie om ökad tillgänglighet till Vendelsjön
59  Fyra bruk – bussturism
61  Strömsberg kan mer
96  Förstudie och projektering av marklägenheter för 60+ i Månkarbo
103  Korthålsbana för ungdom och nybörjare
110  Strömsberg kan ännu mer
141  Vändpunkten

 

 

Lokala projekt i Älvkarleby kommun:
16  Förstudie Laxön
48  Flottningsbåt i trä
74  Förstudie Marma Vision
109  Säg Ja lite oftare!
121  Efterfrågestyrt
136  Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

 

 

 

Lokala projekt i Gävle kommun:
14  Fortsatt utveckling av Brunns historiska silvergruva
111  Utveckling i Hedesunda

 

 

Lokala projekt i Sandvikens kommun:
45  Gysinge – upplevelser i bruksmiljö (del 1)
95  Matning av örnar i Färnebofjärdens nationalpark
119  Leksaksmuseet i Gysinge
124  Gysinge – upplevelser i bruksmiljö, del 2

 

 

Uppdaterad 2013-10-02, KA

 
Leader Nedre Dalälven, 810 21 Gysinge Tfn: 0291-211 80 Fax: 0291-211 81 E-post: info@nedredalalven.se